اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی

چکیده:
"حسابداري تعهدي قلب حسابداري دو طرفه است. سود حسابداري از دو جزء نقدي و تعهدي تشکیل میشود. بازار سرمایه به سودهایی که جزء تعهدي بالایی دارند واکنش کمتري نشان میدهد. تحقیقات گستردهاي اقلام تعهدي را وارد تحقیقات تجربی کرده اند. براي وارد کردن اقلام تعهدي در مدلهاي تجربی در رویکرد سنتی این اقلام با معیارهاي اندازه ي شرکت مانند متوسط ارزش داراییها همگن میشود. چنانچه اقلام تعهدي به جاي معیارهاي اندازه ي شرکت با قدرمطلق سود همگن شود به آن اقلام تعهدي درصدي گفته میشود. استفاده از اقلام تعهدي درصدي براي تشکیل سبد سهام و پنجک کردن دادهها در مقایسه با اقلام تعهدي سنتی متفاوت عمل میکند و این تفاوت در طبقه بندي موجب میشود شرکتهاي با اقلام تعهدي مشابه در رویکردهاي سنتی و درصدي در پرتفوهاي متفاوتی قرار گیرند. استفاده از رویکرد درصدي موجب تشکیل پرتفوي با بازده بالاتر میشود.بر خلاف روش سنتی، بازده سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدي درصدي به اندازه ي شرکت و وجود اقلام استثنایی حساس نیست اما نسبت به سودده یا زیانده بودن شرکتها حساس است. اقلام تعهدي درصدي ارتباط بیشتري با مفهوم رشد دارد و نسبت به روش سنتی بهتر میتواند سهام کم ارزشگذاري شده را شناسایی کند."

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :