سیستم های اداری

نرم افزار حقوق و دستمزد

جهت خرید نرم افزار کلیک کنید.

محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از مهمترین محاسباتی است که به دقت بالایی نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران مربوطه را درگیر خود کرده است لذا برای از بین بردن خطای محاسباتی ، افزایش سرعت محاسبه ، صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه های مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل از زمان استخدام تا هنگام تسویه حساب آنها و همچنین مکانیزه شدن ارسال لیست بیمه و ارسال لیست مالیات حقوق مربوط به هر کارگاه که نیاز هر شخصیت حقوقی را بدون توجه به گستردگی و تعداد پرسنل آن به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ضروری نمود ، نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان به بازار ارائه گردید. این نرم افزاریکی از زیرسیستم های مهم نرم افزار یکپارچه جامع مالی اخوان می باشد که با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) و نیز با توجه به قوانین بیمه کارگران و کارمندان با استفاده از تکنولوژی روز صاحبان شرکتها، موسسات، کارخانجات، کارگاههــا، فروشگاهها، هتلها، رستورانها، بیمارستانها، شرکتهای خدماتی و به ویژه شرکتهای پیمانکار تامین نیرو را جهت استفاده از یک سیستم هوشمند و قدرتمند برای محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان و کارگران خود یاری می نماید.

ویژگیها و امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

 • امکان تعریف کدینگ حسابداری در سه سطح اصلی و سه سطح شناور جهت صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به نرم افزار حسابداری اخوان

 • امکان معرفی دوره های مالی

 • امکان انتقال کدینگ و اطلاعات از یک شرکت به شرکت جاری

 • امکان معرفی ماه فعال در دوره جاری

 • امکان معرفی انواع استخدام

 • امکان معرفی گروههای تحصیلی

 • امکان معرفی سطح تحصیلات

 • امکان معرفی رشته های تحصیلی

 • امکان معرفی انواع رسته های شغلی

 • امکان معرفی چارت سازمانی

 • امکان معرفی محل های خدمت

 • امکان معرفی مشاغل کارکنان

 • امکان معرفی وضعیت نظام وظیفه

 • امکان معرفی شهرهای محل تولد کارکنان

 • امکان معرفی انواع بیمه (تامین اجتماعی،سازمان بازنشستگی و... با نرخهای دلخواه)

 • امکان معرفی انواع مالیات بر درآمد (با فرمولهای دلخواه)

 • امکان معرفی بانکها (با ساختارهای دلخواه)

 • امکان معرفی کشورها (جهت فایل مالیات)

 • امکان معرفی شعب مالیاتی

 • امکان معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد

 • امکان معرفی کارکنان

 • امکان معرفی نامحدود مزایای مستمر

 • امکان معرفی نامحدود مزایای غیرمستمر

 • امکان معرفی نامحدود کسورات

 • امکان معرفی نامحدود انواع ضرایب(اضافه کاری،نوبتکاری ، تعطیل کاری و . . . )

 • امکان معرفی نا محدود انواع سپرده ها

 • امکان معرفی نامحدود انواع غیبت

 • امکان معرفی انواع وامها

 • امکان معرفی انواع بیمه های تکمیلی

 • امکان معرفی انواع عیدی به تفکیک هر نوع استخدام

 • امکان معرفی انواع بازخرید مرخصی به تفکیک هر نوع استخدام

 • امکان معرفی انواع بازخرید سنوات به تفکیک هر نوع استخدام

 • امکان معرفی انواع احکام کارکنان

 • امکان معرفی توضیحات احکام (بصورت پیش فرض جهت استفاده در زمان صدور حکم)

 • امکان ثبت احکام ریالی کارکنان

 • امکان ثبت احکام غیر ریالی کارکنان

 • امکان ثبت بیمه های تکمیلی

 • امکان ثبت وام های پرداختی

 • امکان ثبت سپرده های دریافتی

 • امکان ثبت کارکرد ماهانه کارکنان

 • امکان ثبت کارکرد غیر نقدی کارکنان

 • امکان محاسبه عیدی بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق

 • امکان محاسبه بازخرید مرخصی بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق

 • امکان محاسبه بازخرید سنوات بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق

 • امکان محاسبه حقوق و حذف محاسبات. محاسبات شامل کلیه مزایای مستمر ، غیر مستمر ، مشمول بیمه ، مشمول مالیات ، بیمه سهم کارگر ، بیمه سهم کارفرما ، مالیات حقوق و ... می باشد.

 • امکان صدور احکام بصورت گروهی با در نظر گرفتن فرمولهای ثبت شده

 • امکان انتقال مانده مرخصی سال قبل به سال جاری

 • امکان انتقال مانده سنوات سال قبل به سال جاری

 • امکان معرفی سرفصل های صدور سند حقوق

 • امکان صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک

 • امکان مشاهده و کنترل اسناد حسابداری

 • امکان دریافت احکام پرسنلی از شرکت های دیگر

 • امکان صدور حکم گروهی کارکنان

 • امکان ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان

 • امکان دریافت اطلاعات از طریق فایل های اکسل

 • امکان محاسبه حقوق معوقه

 • امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات

 • امکان طراحی گزارشات بصورت دلخواه

 • امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی . فایل تهیه شده در نرم افزار مالیات حقوق ( نرم افزار حقوق و دستمزد دارایی ) قابل مشاهده می باشد.

 • امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی . فایل تهیه شده بر اساس استانداردهای نرم افزار بیمه می باشد.

 • امکان تهیه فایل بانک جهت واریز حقوق پرسنل به حسابهای بانکی

 • امکان تعین دسترسی کاربران بر اساس انواع استخدام

 • امکان چاپ فیش حقوق به صورت موردی یا گروهی

 • امکان طراحی فیش حقوق به شکل دلخواه به تعداد نامحدود

 • گزارش لیست کارکنان

 • گزارش فیش حقوق

 • گزارش جامع حقوق

 • گزارش تحلیلی حقوق به تفکیک مراکز هزینه

 • گزارش بانک ، خالص پرداختی

 • گزارش لیست بیمه

 • گزارش لیست مالیات حقوق بر اساس درآمد سالانه و ماهانه

 • گزارش وام ها بصورت خلاصه و کلی

 • گزارش سپرده ها بصورت خلاصه و کلی

 • گزارش عیدی بصورت خلاصه و کلی

 • گزارش بازخرید مرخصی

 • گزارش بازخرید سنوات

 • گزارش احکام بصورت خلاصه و کلی در ماه و سال جاری

 • گزارش احکام بر اساس آخرین تغییرات در سال جاری

 • گزارش احکام غیرریالی بصورت خلاصه و کلی در ماه و سال جاری

 • گزارش احکام غیرریالی بر اساس آخرین تغییرات در سال جاری

 • گزارش بیمه های تکمیلی بصورت خلاصه ، سالانه و ماهانه

 • گزارش مراکز هزینه بصورت ماهانه و سالانه

 • گزارش خلاصه پرداخت (جهت صدور سند حسابداری به صورت دستی)

 • گزارش کارکردکارکنان بصورت گزارش ماه جاری و تهیه فرم خام

 • گزارش دوره ای کارکنان بصورت خلاصه و کلی

 • گزارش نفر ساعت در ماه جاری

 • گزارشات معوقات بصورت خلاصه و کلی در سال جاری

 • گزارشات مشمول مالیات معوقات سالیانه

 • گزارشات بیمه معوقات سالیانه

 • گزارشات کسورات

 • داشبورد مدیریتی

جهت ارسال لیست بیمه نیازی به وارد کردن اطلاعات در نرم افزار بیمه نمی باشد و فایلهای مربوطه توسط نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان تهیه می گردد.
جهت ارسال لیست مالیات حقوق نیازی به وارد کردن اطلاعات در نرم افزار مالیات حقوق (نرم افزار دارایی) نمی باشد و فایلهای مربوطه توسط نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان تهیه می گردد.
جهت ارسال لیست حقوق به بانک نیازی به وارد کردن اطلاعات در نرم افزارهای مربوط به بانکها نمی باشد و فایلهای مربوطه توسط نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان تهیه می گردد.

راهنمای نرم افزار را می توانید در اینجا مشاهده کنید.
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :